Beter Beekdaelen

Onze kansenwijzer is de inzet voor een Beter Beekdaelen. Dat is een Beekdaelen waar het prettig, veilig en betaalbaar leven en werken is. Dat is ook een Beekdaelen waarin de betrokkenheid van inwoners en ondernemers centraal staat.

Klik op onderstaande link om de Kansenwijzer te downloaden:

http://kansenwijzer.vvdbeekdaelen.nl

Met de nieuwe gemeente ontstaat een nieuw startpunt voor de hele gemeenschap. Dat schept nieuwe kansen. Dat zijn kansen die wij samen met de inwoners en ondernemers willen oppakken. Daarom hebben wij geen verkiezingsprogramma maar een Kansenwijzer. Wij kennen geen breekpunten maar speerpunten. Ook

geen dichtgetimmerd programma maar een handreiking voor dialoog.

De VVD heeft de fusie van Nuth, Schinnen en Onderbanken gesteund, haar rug steeds recht gehouden en verantwoordelijkheid genomen. Ook de komende 4 jaar kiest VVD Beekdaelen voor inhoud en argument om een goede balans tussen behoud en verandering te bereiken. Dat is een balans die resulteert in vooruitgang waarbij iedereen meetelt en meedeelt.

Daarom VVD Beekdaelen... voor een Beter Beekdaelen.